ngohuutri's Recent Activity

  1. ngohuutri đã đăng chủ đề mới.

    Cam kết tối thiểu 10%, lợi nhuận của coastal hill có cao hơn the arena cam ranh?

    Thống kê lợi nhuận thực tiễn được đưa ra trong lễ giới thiệu dự án The Coastal Hill vừa qua tại Hồ Chí Minh làm cho phổ quát nhà đầu tư...

    Diễn đàn: Chợ Linh Tinh

    16/11/17 lúc 00:08